ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

    ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ    
    ಸಿ ಅಂಡ್  ಅರ್ ರೂಲ್     
 ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು 

 ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

ಭಾವಚಿತ್ರ  
 1 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.  ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 9141757722
 2 ಖಾಲಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

08231-242073  
 3  ಡಿ.ವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು  8884975888  
 4 ಕೆ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ

 9880148742

 
 5 ಎಂ.ಸಿ ನಾಗರತ್ನ 

ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾದಿಕಾರಿ

 

 

 9620120263

 

 6  

ಖಾಲಿ

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

08231-242073  
 7  ನವೀನ ಕುಮಾರಿ ಎಸ್

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

9620517517 

 

 

8  ದೊಡ್ಡ ಮಲವಯ್ಯ ಸಿ  

ಪ್ರ.ದ.ಸ

9141076729  
     ರಮೇಶ್ ಸಿ

ಪ್ರ.ದ.ಕ.ನೀ

9036359872   
 10  ಪ್ರತಿಮಾ ಬಿ.ಟಿ

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್

9632311317
 11  ಮಂಜುಳ ಬಾಯಿ

ಹಿರಿಯ  ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

 

9449884911
 12

ರೆಣುಕಯ್ಯ ಉ. ಮಹೇಶ್

ದ್ವಿ.ದ.ಸ 9986743845   

 

 13  ಶ್ರೀನಿವಾಸ್  ದ್ವಿ.ದ.ಸ 9916217684   
 14 ಮಾದಯ್ಯ ಎಸ್.ಕೆ ದ್ವಿ.ದ.ಸ  9611147102  
 15  ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಂ.ಪಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ (ಕೆ.ಎಂ .ಆರ್.ಪಿ) 9535764849  
 16    ಖಾಲಿ        ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು 08231-242073  
17            ಖಾಲಿ            ಕಿರಿಯ      ಆರೋಗ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರು 08234-242073  
18 

ಖಾಲಿ       

ಕರವಸೂಲಿಗಾರ 08231-242073  

 

19  ಖಾಲಿ        ಕರವಸೂಲಿಗಾರ  08231-242073  
20 ರಾಜಮ್ಮ ಎಂ  ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ 08231-242073   
21 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ  ಎಂ.  ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ 08231-242073    

 

 

 

22

 

 

ಮಹದೇವಮ್ಮ

 

 

ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್

 

 

08231-242073  

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 ಬೈರಪ್ಪ

 

 

 

 

 ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್

 

 

 

 08231-242073

 

"This Page is Maintained by :  Sri. Doddamalavaiah, FDA  , The Contact Number is : 7760601279    Updated Date : 20.02.2015

No. Of Visitors :
Last Updated   : 30/03/2015 Release History
Release 2.0.0, Powered By Karnataka Municipal Data Society & maintained by Malavalli TMC
This website can best viewed with the resolution 1024 * 768 using Internet Explorer 7.0 or above.
Valid CSS!